Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jarosławiu

.: www. sp7jaroslaw. republika.pl   »»                                                          .:: 37-500 Jarosław, ul. Dolnoleżajska 16 ::.

 
Zagłosuj na nas w Eduseeku!
.

Europa (SKE) »Statut klubu

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego
"EUROSIÓDEMKA"

działającego przy Szkole Podstawowej Nr7 im. Stanisława Staszica w Jarosławiu.

I. Uwagi wstępne

Szkolny Klub Europejski został powołany do istnienia uchwałą Rady Pedagogicznej z 12 listopada 2003r. Klub stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy o Europie.

II. Adres klubu

SKE Eurosiódemka przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Jarosławiu
ul. Dolnoleżajska 16,
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie

III. Podstawowe cele działania klubu:

 1. Propagowanie wśród młodzieży wiedzy o Europie, Polsce, regionie i wspólnym dziedzictwie kulturowym. (Promocja wartości i kultury polskiej oraz kultury krajów europejskich.)
 2. Informowanie o procesach integracyjnych w Europie. Popularyzowanie wiedzy o instytucjach europejskich, krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka, ochronę środowiska, bezpieczeństwo wszystkich narodów.
 4. Rozwijanie aktywności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole młodych ludzi.

IV. Podstawowe zadania klubu:

 • Gromadzenie aktualnych informacji o regionie, Polsce i Europie.
 • Opracowanie własnych materiałów informacyjnych (gazetka ścienna, stała rubryka w gazetce szkolnej, plakaty, strona WWW).
 • Prowadzenie konkursów i występów artystycznych związanych z tematyką europejską.

V. Warunki członkostwa:

Członkostwo w klubie ma charakter dobrowolny. Członkiem klubu europejskiego może zostać uczeń, który:

 • jest zainteresowany celami i zadaniami klubu,
 • chce poświęcić swój czas na pracę w klubie,
 • pragnie rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę,
 • uzyskał zgodę rodziców lub opiekunów.

Członek SKE powinien:

 • uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez klub,
 • wspomagać działania rady SKE,
 • godnie reprezentować SKE na konkursach i imprezach związanych z tematyką europejską,
 • wywiązywać się z powierzonych zadań bieżących.

Członek SKE ma prawo zgłaszać swoje uwagi i pomysły związane z działalnością klubu.

VI. Władze klubu

Bieżącą działalność SKE organizuje opiekun klubu (nauczyciel) z ramienia dyrekcji szkoły, który odpowiada za dyscyplinę pracy, określa zadania dla członków klubu. Rada SKE powołana jest do wspieranie działań organizacyjnych, wywiązywania się z powierzonych jej zadań bieżących. Rada klubu dba, by w zadaniach uczestniczyli wszyscy członkowie klubu. Od członków rady oczekuje się obecności na wszystkich organizowanych spotkaniach. Rada SKE wybierana jest w głosowaniu. W skład rady wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

Europa (SKE):

Materiały: Ćwiczenia online •  Kraje niemieckojęzyczne •  Francja
Internet: Ciekawe strony związane z tematyką europejską
Gry: Gry związane z Europą w Internecie
O SKE: Co to jest SKE? •  Statut klubu •  Działalność
Konkursy: Europa w szkole • Kraje niemieckojęzyczne

«« wróć


.: 2000 - 2008 SP7 Jarosław :.